Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssyteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar).

Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:
• Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
• Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
• Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
• Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
• Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
• Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg;
• De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.

Aandoeningen
De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:
• Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht);
• Longfunctie (astma/ cystic fibrosis);
• Gegeneraliseerde hypermobiliteit;
• Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling;
• Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida);
• Developmental Coordination Disorder (DCD);
• Excessief huilen zuigeling;
• Spierziekten;
• Lichamelijk onverklaarbare klachten;
• Overgewicht in relatie tot bewegen;
• M. Perthes;
• Syndroom van Down;
• Dysfunctional voiding (kinderbekkenfysiotherapeut).

Comments are closed.