Kwaliteit zorggroep

Kwaliteit in de gezondheid staat in onze zorggroep hoog in het vaandel. Maar, wat is kwaliteit?

 Volgens ISO 8402 is kwaliteit: het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.

(Bron wikipedia)

De zorggroep stond voor een grote uitdaging: “Hoe controleren wij de kwaliteit zonder de praktijken te dwingen nieuwe systemen aan te schaffen en zonder de eigen identiteit te verliezen?”.

De zorggroep heeft een vakgroep “Kwaliteit” opgericht, welke verantwoordelijk is voor de vormgeving en invulling van kwaliteit binnen de zorggroep. De vakgroep heeft alle kwaliteitssystemen naast elkaar gelegd en heeft contact gehad met vertegenwoordigers van de diverse kwaliteitssystemen.

De conclusie is, dat alle kwaliteitssystemen elkaar versterken en  overlappingen tonen.

Op basis van deze conclusie heeft de zorggroep Zorgpartners Midden Nederland besloten, dat de volgende kwaliteitssystemen voldoen aan de vereiste kwaliteit binnen de paramedische zorg:

  • Master Kwaliteit in Beweging (KIB) vanuit het KNGF
  • Keurmerk fysiotherapie
  • Plus/TOP certificering

Bovenstaande systemen zorgen voor borging van kwaliteit en behoud van eigenheid en stellen ons in staat kosteneffectief te kunnen blijven werken.  Deze kwaliteitssystemen worden zowel door een interne audit als door een onafhankelijk auditbureau getoetst.

Er is een Zorggroep kwaliteitshandboek opgesteld, waarin elk systeem is opgenomen. Hierbij is een uniformiteit aan praktijkeisen en werkwijzen gesteld. Elke praktijk binnen de zorggroep heeft zich hieraan geconformeerd.

Logo-Plus-audit

Keurmerk-Fysiotherapie-logo

Comments are closed.