Handtherapie

De hand en het polsgewricht zitten op een ingewikkelde manier in elkaar. Alle structuren staan hier nauw met elkaar in verbinding en maken het mogelijk dat u allerlei bewegingen kunt maken. Met name de fijne handmotoriek is zeer kwetsbaar. Als de constante balans verstoord wordt door bijvoorbeeld een ongeval, overbelasting of slijtage is de kans op klachten van de hand groot. Dit kan zorgen voor belemmering in uw dagelijkse activiteiten.

Uw handtherapeut heeft een specialistische opleiding gevolgd om het gebruik van uw hand deskundig te begeleiden. Behandeling kan bestaan uit oefenen, gerichte adviezen en indien nodig kunnen zelfs maatwerk-spalken worden gemaakt.

Voorbeelden van aandoeningen:
Blessures of letsels van pols, hand of vingers (bijvoorbeeld een breuk, een gewricht dat uit de kom is geweest, een afgescheurde pees of zenuwletsel)
Gewrichtsslijtage en gewrichtsontsteking (artrose, reuma) in de handregio
Overbelastingklachten (bijvoorbeeld tenniselleboog, M. Quervain, trigger finger) en zenuwbeklemmingen (bijvoorbeeld carpaletunnelsyndroom)
Revalidatie na een operatie in de handregio (bijvoorbeeld na een operatie van een carpaletunnelsyndroom, de ziekte van Dupuytren of na een ongeval)

Comments are closed.