Geriatriefysiotherapie

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen, komen doorgaans in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen ( de geriatriefysiotherapeut).

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat hierbij enerzijds om ouderen die te maken hebben met verlies van capaciteit, bijvoorbeeld de afname van de mobiliteit, de spierkracht en de algehele conditie, waardoor er problemen kunnen ontstaan in het dagelijks functioneren. En anderzijds om patiënten die als gevolg van een aandoening, zoals bijvoorbeeld een beroerte, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, dementie, een gebroken heup, beperkingen ervaren met bewegen en daardoor in het zelfstandig functioneren. Complexe problematiek ontstaat bij ouderen met de combinatie van de algehele achteruitgang en de optredende aandoeningen: de kwetsbare ouderen. De geriatriefysiotherapeut beschikt over specifieke kennis en vaardigheden om bij al deze ouderen kwalitatief optimale fysiotherapeutische zorg aan te bieden.

De geriatriefysiotherapie heeft als doel het zoveel mogelijk behouden van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. Ouderen worden getraind, gericht op het herwinnen en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van andere disciplines, bijvoorbeeld de thuiszorg, en gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, de transfers, het dagelijkse handelingen en over hulpmiddelen.

Comments are closed.