Algemeen

Missie:
Als Zorggroep willen wij een eenheid vormen om in gesprek te kunnen gaan met andere disciplines en partijen. Wij willen blijven leren en groeien binnen de pijlers kwaliteit, samenwerking en eenheid. Zo kunnen we de beste zorg leveren aan onze patiënten.

Ambitie:
In de komende periode willen wij ons richten op het verstevigen van de samenwerking binnen onze praktijken. Zo kunnen we als eenheid de banden aanhalen bij diverse gesprekspartners (o.a. Gezond Veluwe, MediCamus, verzekeringen en ziekenhuizen). Hiermee willen we de patiënten ondersteunen in de regie over  hun zorg en behandeling.

Comments are closed.